Rada Rodziców postanowiła dać uczniom możliwość realizacji swoich pomysłów.

Na wzór Budżetu Obywatelskiego zaproponowała Szkolny Budżet Obywatelski. Uczniowie mogą zabłysnąć przedsiębiorczością i pomysłowością, zgłaszając projekty.

Muszą znaleźć poparcie dla swojego pomysłu i przekonać o jego atrakcyjności kolegów i koleżanki. Uczniowie są zachwyceni pomysłem.

      Rada Rodziców przeznaczyła na ten cel 4000 zł.

Na realizację projektu w  klasach I- III – 1500 zł, a w kl. IV – VIII – 2500 zł.

W załączeniu regulamin i niezbędne dokumenty.

Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

 

 

 

Regulamin

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

 

wydarzenie pod honorowym patronatem

PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA LUDOMIRA HANDZLA

 

Piszemy projekty

 

Pomyśl, czego brakuje w Twojej klasie/ szkole?

Co chciałbyś zmienić?

Możesz zaproponować:

        • nowe wyposażenie klasy/szkoły
        • zakup nowych pomocy naukowych
        • organizację ciekawej imprezy szkolnej
        • organizację ważnego wydarzenia dla uczniów
        1. Zaproś do swojego zespołu przynajmniej 2 uczniów, którzy pomogą Ci opracować projekt (można należeć tylko do jednego zespołu).
        2. Wymyśl ciekawą nazwę dla swojego projektu.
        3. Poproś wybranego nauczyciela o opiekę – doradzi i pomoże.
        4. Twój zespół może zgłosić tylko jeden projekt.
        5. Dobrze zaplanuj działania i przelicz koszty – nie możesz przekroczyć wskazanej kwoty.

Kl.1-3 – 1500 zł,    kl. 4-8 – 2500 zł

Termin: od 10.03.- 15.04.2022

 

 

   Kto nas poprze?

 

        1. Poszukaj 7 osób, które poprą Twój projekt – mogą to być nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły
        2. Poproś, by podpisali listę
        3. Autorzy projektu nie mogą podpisać listy poparcia.
        4. Jedna osoba może podpisać jeden projekt.
        5. Złóż projekt i listę poparcia do sekretariatu.

 

  Sprawdzą nasze projekty

 

        1. Zespół projektowy sprawdzi poprawność Twojego projektu.
        2. Masz szansę, możesz jeszcze poprawić projekt- od zespołu dostaniesz wskazówki.
        3. Musisz to zrobić w ciągu trzech dni.
        4. Poprawne projekty zostaną dopuszczone do głosowania.
        5. Na stronie szkoły i tablicy znajdziesz listę wszystkich projektów.
        6. Odrzucone projekty nie biorą udziału w głosowaniu,
        7. Możesz się odwołać od decyzji zespołu – masz na to dwa dni.

 

Terminy:

Do 24.04.22 – weryfikacja projektów

25.04.22 – ogłoszenie wyników

Do 27.04.22 – składanie odwołań od decyzji zespołu

Do 30.04. 22- ogłoszenie ostatecznej listy projektów

 

    Głosowanie

 

        1. Najlepszy projekt zostanie wybrany w drodze głosowania.
        2. Głosują wyłącznie uczniowie.
        3. Jeden uczeń może głosować na jeden projekt.
        4. Głosowanie jest jawne. Na karcie wpisujesz imię i nazwisko, klasę oraz numer i nazwę
        5. Zwycięża projekt z największą liczbą głosów ( jeden projekt kl. 1-3 i jeden projekt kl. 4-8.

Terminy:

Od o4.05.22- 13.05.22 – głosowanie

16.05.22 – ogłoszenie wyników i wybór zwycięskich projektów

 

 Realizacja projektów

Od 17.05.2022 – 31.08.2022