PRACOWNIA KULINARNA

Program  pracowni kulinarnej jest przeznaczony    dla  dla klas starszych z naszej szkoły . Są to zajęcia dodatkowe, prowadzone w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo lub 2 godziny lekcyjne raz na 2 tygodnie.

Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień kulinarnych uczniów. Uczniowie dzięki tym zajęciom  mogą wykształcać w sobie talenty kulinarne oraz poszerzać swoje horyzonty. Zajęcia twórcze poprzez swoją różnorodność poprawiają sprawność manualną, wpływają także pozytywnie  na jakość wychowania poprzez kształtowanie osobowości młodego człowieka i postawy otwarcia na świat.

Uczniowie tworząc potrawy  rozwijają swoją pomysłowość, stają się samodzielni, nabywają umiejętności radzenia sobie, dobierania odpowiednich materiałów potrzebnych do realizacji danej pracy.

Na zajęciach uczniowie wykonują różne potrawy: zupy, desery, soki, lody, gofry, kremy, ciasteczka, pizzę itp..

Wykonują także kanapeczki dekoracyjne,  koreczki owocowe, poznają technikę składania serwetek dekoracyjnych oraz elementy carvingu ( dekoracje wykonywane z różnych warzyw.) i wiele innych.

Uczą się zasad prawidłowego nakrywania stołu, zasady kelnerowania, noszenia tac itp.

Opiekun: mgr Monika Krzyżak