ul.Długoszowskiego 126
tel./fax (018) 4412578
33-300 Nowy Sącz
email: sp11@edu.nowysacz.pl