NASZA SZKOŁA położona jest w jednym z najpiękniejszych, a także najbardziej bezpiecznych zakątków Nowego Sącza, w dzielnicy Falkowa, obok Skansenu i ścieżki Przyrodniczej w Lasku Falkowskim.

W TROSCE O UCZNIA: zapewniamy przyjaźń, bezpieczeństwo, indywidualne traktowanie, znamy się wszyscy po imieniu, wychowujemy i kształcimy zgodnie z wymogami czasu i standardami jakości pracy sześcioletniej szkoły podstawowej.

NIEKTÓRE ATUTY NASZEJ SZKOŁY: bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera, rozwój inteligencji wielorakich uczniów, profilaktyka i praca opiekuńcza ukierunkowana na indywidualne potrzeby uczniów, wysoki poziom przygotowania do kolejnych etapów edukacji, wszechstronny rozwój ucznia niezależnie od uzdolnień, zindywidualizowane zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, praca z uczniem zdolnym, klasa zerowa z możliwością zapisu pięciolatków, obowiązkowe nauczanie języka angielskiego począwszy od zerówki.

NASZA SZKOŁA za nadrzędny cel uznaje wszechstronny rozwój osobowości uczniów w integracji z rodziną, społecznością szkolną, środowiskiem lokalnym i Ojczyzną. Propaguje zdrowy tryb życia jako sposób na kształtowanie cech charakteru pozwalających na pokonywanie trudności w dążeniu do celu.

ATRAKCJE POZALEKCYJNE: W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań biorąc udział w różnorakich formach edukacyjnych:

 • Zajęcia artystyczne
 • Koło językowo-artystyczne (zawierające elementy tańca, śpiewu, teatru)
 • Chór
 • Koło szachowe
 • Robotyka
 • Koło liturgiczne
 • SKS (piłka nożna, siatkowa i koszykowa)
 • Cotygodniowe wyjazdy na basen
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Karate
 • Zajęcia logopedyczne

Staramy się systematycznie podnosić poziom nauczania, aby nasi absolwenci mogli sprostać wymaganiom dalszego kształcenia.