ATRAKCJE POZALEKCYJNE

W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań biorąc udział w różnorakich formach edukacyjnych: