W naszej szkole zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie z klas młodszych i starszych systematycznie uczestniczą w treningu poprawnej wymowy.

Program i metody pracy dobierane są z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opiniach i po uprzednim przeprowadzeniu badania poziomu rozwoju mowy. 

Terapia logopedyczna polega na eliminowaniu wad wymowy poprzez ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych prowadzone są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiający mówienie, czytanie i pisanie, a także szereg gier i zabaw logopedycznych.

Zajęcia logopedyczne mają na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Uczniowie na zajęciach pracują w grupach 4 osobowych. Przez zabawę i różnego rodzaju ćwiczenia dzieci przezwyciężają swoje słabości i  pracują nad poprawną artykulacją zaburzonych głosek.