Pani Marta Plata- DYREKTOR SZKOŁY
Pani Magdalena Kotlarz- WICEDYREKTOR SZKOŁY
Pani Aneta Szarek – SEKRETARZ SZKOŁY
Pani Justyna Zborowska- GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pani Agnieszka Karpiel- Kiercz- PSYCHOLOG
Pani Anna Michalik- PEDAGOG / PEDAGOG SPECJALNY
Pan Wacław Bacia- HISTORIA
Ks. Tomasz Biernat- RELIGIA
Pani Adrianna Bochenek- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Pani Aneta Bołoz – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Pani Maria Buczek- NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE
Pani Natalia Dorula- Janus – WYCHOWANIE FIZYCZNE / PLASTYKA
Pani Jolanta Górowska – JĘZYK POLSKI
Pani Renata Janowiec – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE / EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Pani Magdalena Kotlarz – JĘZYK ANGIELSKI
Pani Monika Krzyżak – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Pani Marcela Kuśmierczyk- NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE
Pani Krystyna Langer – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Pani Jolanta Łopatka – MATEMATYKA
Pani Grażyna Pałka – CHEMIA
Pani Jadwiga Papaj – DORADZTWO ZAWODOWE
Pani Marta Plata – JĘZYK POLSKI
Pani Patrycja Plata- NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE
Pani Monika Pres – PRZYRODA / GEOGRAFIA / BIOLOGIA
Pani Angelika Rosiek- NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
Pani Magdalena Sadkiewicz – JĘZYK ANGIELSKI
Pan Jacek Samczak – WYCHOWANIE FIZYCZNE
Pani Anna Sekuła- JĘZYK POLSKI / BIBLIOTEKARZ
Pani Paulina Siedlarz – ŚWIETLICA
Pan Bartłomiej Smoleń- JĘZYK NIEMIECKI
Pani Joanna Strojny- Gargula- FIZYKA
Pani Kinga Tokarczyk- RELIGIA
Pani Joanna Wielgus- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA/MUZYKA
Pani Małgorzata Zając – MATEMATYKA
Pani Jadwiga Ząber- Tokarczyk  – INFORMATYKA / TECHNIKA