_________________________________________________________________________

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/25

 w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu

 

Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu.

Prosimy rodziców, o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu do 08.05. 2024r.

_________________________________________________________________________

 

Harmonogram apeli szkolnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski rok 2023/2024

Przedstawienie uczniów miesiąca, czytelników miesiąca, sprawy bieżące

 

30 stycznia

31 stycznia

 

5 marca

6 marca

 

9 kwietnia

10 kwietnia

 

7 maja

8 maja

 

11 czerwca

12 czerwca

wtorek

środa

 

wtorek

środa

 

wtorek

środa

 

wtorek

środa

 

wtorek

środa

 klasy I-III

klasy IV-VIII

 

klasy I-III

klasy IV-VIII

 

klasy I-III

klasy IV-VIII

 

klasy I-III

klasy IV-VIII

 

klasy I-III

klasy IV-VIII

 

 

11:10

11:40

 

11:10

11:40

 

11:10

11:40

 

11:10

11:40

 

11:10

11:40

 

 

 

Harmonogram obowiązuje od 29.01.2024r.

_________________________________________________________________________

Terminy spotkań z rodzicami w roku szk. 2023/24

18.09.23 – zebranie z rodzicami

13.12. 23 – zebrania z rodzicami

24.01.24- zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza – koniec I półrocza 26.01

17.04.2024 – zebranie z rodzicami

07.06.2024 – zebranie z rodzicami

_________________________________________________________________________

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

ZARZĄDZENIE  dni wolne

13.10.2023r. (piątek)

2.11.2023r. (czwartek)

22.12.2023r. (piątek)

2.05.2024r. (czwartek)

14.05. 2024r. (wtorek)

15.05.2024r. (środa)

16.05.2024r. (czwartek)

31.05.2024r. (piątek)

_________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Jeżeli wyrażacie chęć aby Wasze dziecko skorzystało z dofinansowania do gorącego posiłku to proszę o wypełnienie załącznika nr 1 i złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 8.09.2023r.

GORĄCY POSIŁEK

Procedury korzystania z odpłatnych posiłków w szkole

Zał. nr 1 do Regulaminu- oświadczenie rodzica

Zał. nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie rodzica o rezygnacji z posiłków

_____________________________________________________________________

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/24

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 04.09.2023r. według ustalonego harmonogramu.

– godz. 8.30 – uroczyste rozpoczęcie dla kl. IV- VIII- sala gimnastyczna

Spotkanie z wychowawcami klas – cześć organizacyjna ( podział godzin, odbiór książek, przydział szafek)

Klasa IV- sala 5

Klasa V-sala 6

Klasa VI a- sala 4

Klasa VI b- sala 0

Klasa VII a- sala informatyczna

Klasa VII b- sala 3

Klasa VIII- sala 7

Msza św. w kaplicy św. Antoniego godz. 10:00

– godz. 11.00 – uroczyste rozpoczęcie dla kl. 0- III

Klasa 0- sala 2

Klasa I a- sala 4

Klasa I b- sala 6

Klasa II- sala 5

Klasa III- sala 1

_____________________________________________________________________

 XI MIĘDZYSZKOLY KONKURS MATEMATYCZNY

Konkurs matematyczny SP 11_regulamin

_____________________________________________________________________

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2023/2024

Dokumenty znajdują się w zakładce DLA RODZICÓW  – Rekrutacja

_____________________________________________________________________

Instrukcja podawania jodu potasu

DAWKOWANIE JODKU POTASU

Oświadczenie rodziców – jodek potasu

Charakterystyka produktu leczniczego

Ulotka dołączona do opakowania informacja dla użytkownika

Broszura-informacyjna

_____________________________________________________________________

Rada Rodziców postanowiła dać uczniom możliwość realizacji swoich pomysłów.

Na wzór Budżetu Obywatelskiego zaproponowała Szkolny Budżet Obywatelski. Uczniowie mogą zabłysnąć przedsiębiorczością i pomysłowością, zgłaszając projekty.

Muszą znaleźć poparcie dla swojego pomysłu i przekonać o jego atrakcyjności kolegów i koleżanki. Uczniowie są zachwyceni pomysłem.

      Rada Rodziców przeznaczyła na ten cel 5000 zł.

Na realizację projektu w  klasach I- III – 2000 zł, a w kl. IV – VIII – 3000 zł.

W załączeniu regulamin i niezbędne dokumenty.

Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Regulamin

Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

wydarzenie pod honorowym patronatem

PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA LUDOMIRA HANDZLA

Piszemy projekty

Pomyśl, czego brakuje w Twojej klasie/ szkole?

Co chciałbyś zmienić?

Możesz zaproponować:

     • nowe wyposażenie klasy/szkoły
     • zakup nowych pomocy naukowych
     • organizację ciekawej imprezy szkolnej
     • organizację ważnego wydarzenia dla uczniów
     1. Zaproś do swojego zespołu przynajmniej 2 uczniów, którzy pomogą Ci opracować projekt (można należeć tylko do jednego zespołu).
     2. Wymyśl ciekawą nazwę dla swojego projektu.
     3. Poproś wybranego nauczyciela o opiekę – doradzi i pomoże.
     4. Twój zespół może zgłosić tylko jeden projekt.
     5. Dobrze zaplanuj działania i przelicz koszty – nie możesz przekroczyć wskazanej kwoty.

Kl.1-3 – 2000 zł,    kl. 4-8 – 3000 zł

Termin: od 08.02.- 31.03.2024

   Kto nas poprze?

     1. Poszukaj 7 osób, które poprą Twój projekt – mogą to być nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły
     2. Poproś, by podpisali listę
     3. Autorzy projektu nie mogą podpisać listy poparcia.
     4. Jedna osoba może podpisać jeden projekt.
     5. Złóż projekt i listę poparcia do sekretariatu.

  Sprawdzą nasze projekty

     1. Zespół projektowy sprawdzi poprawność Twojego projektu.
     2. Masz szansę, możesz jeszcze poprawić projekt- od zespołu dostaniesz wskazówki.
     3. Musisz to zrobić w ciągu trzech dni.
     4. Poprawne projekty zostaną dopuszczone do głosowania.
     5. Na stronie szkoły i tablicy znajdziesz listę wszystkich projektów.
     6. Odrzucone projekty nie biorą udziału w głosowaniu,
     7. Możesz się odwołać od decyzji zespołu – masz na to dwa dni.

 

Terminy:

Do 17.01.24 – weryfikacja projektów

18.01.24 – ogłoszenie wyników

Do 22.01.24 – składanie odwołań od decyzji zespołu

Do 07.02.24- ogłoszenie ostatecznej listy projektów

    Głosowanie

     1. Najlepszy projekt zostanie wybrany w drodze głosowania.
     2. Głosują wyłącznie uczniowie.
     3. Jeden uczeń może głosować na jeden projekt.
     4. Głosowanie jest jawne. Na karcie wpisujesz imię i nazwisko, klasę oraz numer i nazwę
     5. Zwycięża projekt z największą liczbą głosów ( jeden projekt kl. 1-3 i jeden projekt kl. 4-8.

Terminy:

Od 26.01.24- 02.02.24 – głosowanie

07.02.24 – ogłoszenie wyników i wybór zwycięskich projektów

 Realizacja projektów

Od 08.02.24 – 31.03.24

________________________________________________________________________________

Ważne informacje związane z napływem emigrantów z Ukrainy.

Poniżej znajdują się ulotki informacyjne zawierające dodatkowe (poszerzone) wiadomości o zorganizowaniu pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

 W przygotowanych ulotkach znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Przedmiotowe materiały przygotowane zostały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej. 

Ulotka informacyjna_UA

Ulotka informacyjna_RU

Ulotka informacyjna_EN

Ulotka informacyjna_PL

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu w związku z realizacją projektu ” Laboratoria Przyszłości” zaprasza do składania ofert dotyczących poniższego zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE

OFERTA

WZÓR UMOWY

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Terminy spotkań z rodzicami

15.09.21 – zebranie z rodzicami – godz. 16.15
20.10. 21 – dzień otwarty – godz. 16.30 – 18.00
30.11. 21– zebranie z rodzicami godz. 16.30
12.01.22- zebranie z rodzicami – podsumowanie I półrocza
09.03.22 – dzień otwarty godz. 16.30 – 18.00
20.04.22 – zebranie z rodzicami godz.16.30
18.05.22 – dzień otwarty – godz. 16.30 – 18.00
13 .06.22 – zebranie z rodzicami

Procedura dotycząca ochrony pracowników i uczniów szkoły podstawowej  przed koronawirusem   

w  Szkole Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu

ogloszenie-nr3442 z dnia 2021-08-31-spnr11 w Nowym Saczu

ORGANIZACJA  PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM  2021/22

Szkoła będzie pracowała w trybie stacjonarnym

ogloszenie-nr3441 z dnia 2021-08-31-spnr11 w Nowym Sacz