STATUT

HARMONOGRAM-DNI-OTWARTYCH-I-ZEBRAN-Z-RODZICAMI-W-ROKU-SZK.-2022-2023

Klauzula RODO

Szkolny-program-wychowawczo-profilaktyczny-2022-23

WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI W ROKU SZK. 2022/23 ORAZ SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKODY.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE „INTERRISK” REPREZENTOWANE PRZEZ DB PATRON SP Z O.O. UL. GRUNWALDZKA 10 33-300 NOWY SĄCZ

edu plus OWU i tabela norm

Jak zgłosić szkodę

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

Warunki ubezpieczenia