SZKOLNE KOŁO CARITAS nr 66

Szkolne koło Caritas współpracuje z Caritasem Diecezji Tarnowskiej w organizowaniu akcji charytatywnych. Asystentem kościelnym SCK jest ks. Tomasz Biernat. Dzieci pogłębiają swoją formację i uwrażliwiają się na potrzeby innych. Chętnie uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych i poświęcają swój czas na niesienie pomocy innym.