Koło szachowe

„Na terenie naszej szkoły realizowane są innowacyjne zajęcia dla uczniów klas I i II „Edukacja przez szachy”.

Szachy, zaliczane do sportów umysłowych, mają wiele walorów edukacyjnych.

Nauczanie szachów  może wszechstronnie wpływać na rozwój uczniów. Dzieci grające w szachy doskonalą swój umysł, pomimo, iż traktują je przede wszystkim jako zabawę. Szachy mogą wpływać na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka  poprzez rozwój zainteresowań, aktywność twórczą, rozwijanie pamięci i uwagi, myślenie logiczno-wyobrażeniowe, rozwój pozytywnych sfer osobowości, Konsekwencję i wytrwałość w działaniu Aspekty wychowawcze.

Treści programu zajęć szachowych dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, a ich poszerzanie i stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju uzdolnień, postaw twórczych i logicznego myślenia. Program ten może wspomóc jedną z najważniejszych percepcji, jakie posiada człowiek umiejętność rozwoju myślenia, a więc ogólnego rozwoju umysłu. Może być pomocny uczniowi w przyswajaniu programu szkolnego, a także w przejawianiu inicjatywy twórczego myślenia. Ważne jest też, aby uczniowie dzięki grze potrafili akceptować i szanować swoich kolegów i koleżanki z różnych grup społecznych. A więc nabywają  umiejętności integrowania się niezależnie od statusu społecznego ucznia. Program ma za zadanie zachęcić do nauki wszystkich uczniów biorących udział w projekcie. Ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest angażowanie i zachęcanie uczniów do nowych rozwiązań w zagospodarowaniu czasu wolnego, a także samokontroli i oceny własnych osiągnięć prowadzących do sukcesu.

Opiekunowie: mgr Jadwiga Ząber-Tokarczyk