Dyrektor Szkoły: mgr Marta Plata

Poniedziałek                      Wtorek                           Środa                           Czwartek                        Piatek

8:00-14:30                        9:30-16:00                    8:00-14:30                  9:30-16:00                    9:30-16:00

 

Wicedyrektor Szkoły: mgr Magdalena Kotlarz

Poniedziałek                      Wtorek                           Środa                           Czwartek                        Piatek

9:30-16:00                        8:00-14:30                    9:30-16:00                  8:00-14:30                    8:00-14:30