WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY- 2023r.

Nasza szkoła uzyskała najwyższy wynik wśród publicznych szkół podstawowych w Nowym Sączu.

 

JĘZYK POLSKI

ŚREDNI WYNIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11: 74%

ŚREDNI WYNIK W NOWYM SĄCZU: 71%

ŚREDNI WYNIK W POLSCE: 66%

 

MATEMATYKA

ŚREDNI WYNIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11: 65%

ŚREDNI WYNIK W NOWYM SĄCZU: 58%

ŚREDNI WYNIK W POLSCE: 53%

 

JĘZYK ANGIELSKI

ŚREDNI WYNIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11: 78%

ŚREDNI WYNIK W NOWYM SĄCZU: 71%

ŚREDNI WYNIK W POLSCE: 66%

Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom ( J.Górowska, JŁopatka, M. Sadkiewicz), którzy przygotowali uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  ZESTAWIENIE 2023

KLIKAJĄC W LINKA MOŻESZ SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NOWOSĄDECKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
.
.
.

KOMUNIKATY I INFORMACJE CKE – egzamin ósmoklasisty

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE – egzamin ósmoklasisty

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY- 2022r.

Nasza szkoła uzyskała najwyższy wynik wśród publicznych szkół podstawowych w Nowym Sączu.
Szkoła Podstawowa Nr 11:

 •  j. polski – śr. wynik 76% – 9 stanin – wynik najwyższy
 •  matematyka – śr. wynik 73% – 8 stanin – wynik bardzo wysoki
 •  j. angielski – śr. wynik 80% – 7 stanin – wynik wysoki

Nowy Sącz

 •  j. polski – śr. wynik 65%
 •  matematyka – śr. wynik 65%
 •  j. angielski – śr. wynik 75%

Małopolska

 •  j. polski – śr. wynik 64%
 •  matematyka – śr. wynik 63%
 •  j. angielski – śr. wynik 73%

Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom ( J.Górowska, M. Zając, M. Kotlarz), którzy przygotowali uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZESTAWIENIE 2022

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY- 2021r.

BRAWO ÓSMOKLASIŚCI!!!

Nasza szkoła uzyskała najwyższy wynik wśród publicznych szkół podstawowych w Nowym Sączu.

Szkoła Podstawowa Nr 11:

 • j. polski – śr. wynik 83% – 9 stanin – wynik najwyższy
 • matematyka –  śr. wynik 64% – 8 stanin – wynik bardzo wysoki
 • j. angielski –  śr. wynik 85% – 8 stanin – wynik bardzo wysoki

Nowy Sącz

 • j. polski – śr. wynik 65%
 • matematyka –  śr. wynik 53%
 • j. angielski –  śr. wynik 72%

Małopolska

 • j. polski – śr. wynik 63%
 • matematyka –  śr. wynik 52%
 • j. angielski –  śr. wynik 69%

Gratulujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom ( M. Plata, M. Zając, M. Kotlarz), którzy przygotowali uczniów  do egzaminu ósmoklasisty.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZESTAWIENIE 2021