SKS

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2022

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu:

 1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci  i młodzież;
 2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
 7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Od 1 marca 2017 nasza szkoła przystąpiła do organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Głównym założeniem programu jest rozwój sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Główną dyscypliną realizowaną w naszej szkole jest piłka siatkowa z dodatkową piłką nożną. Zajęcia odbywają się we wtorki o 14.10 (jeśli można wyjść na zewnątrz), o 15.00(sala gimnastyczna) oraz w piątki o 15.00. Czas trwania poszczególnych zajęć to 60 min. Na zajęcia uczęszcza obecnie 26 osób.

SEKCJE:

 • PIŁKA SIATKOWA – zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej. Uczniowie biorą udział w zawodach międzyszkolnych i Sądeckiej Ligi Siatkówki.
 • PIŁKA NOŻNA – zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym. Uczniowie biorą udział m.in. w zawodach międzyszkolnych. Dodatkowe aktywności sportowe w szkole:
 • KOSZYKÓWKA – zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej. Uczniowie biorą udział w zawodach międzyszkolnych.
 • TENIS ZIEMNY – zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej i na korcie tenisowym dla dzieci klas I-III.
 • Ponadto klub organizuje WYJAZDY NA BASEN, ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ, LODOWISKO I NARTY.

Opiekun:mgr Jacek Samczak