Koło liturgiczne

Koło liturgiczne przeznaczone jest dla uczniów z klas IV- VI.

Spotkania odbywają się w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego na Falkowej i prowadzone są przez księdza Tomasza Biernata.

Koło liturgiczne ma na celu doprowadzić uczniów do dojrzałej wiary przez poszerzanie wiedzy religijnej, a tym samym wychowywać na dobrego chrześcijanina. Ministranci są pomocnikami przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

 

Opiekun:Ks.Tomasz Biernat