PEDAGOG SZKOLNY: mgr Anna Michalik

 

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:55- 8:55 pedagog 1h

8:55-9:40 zkk gr. II

9:40-11:40 pedagog 2h

11:40-12:25 zkk gr I

12:30-13:30  pedagog 1 h

13:30-14:15 zkk gr.IV

14:20-15:05 zkk gr III

8:10- 11:40 pedagog 3,5h

11:40-12:25 zse

12:30-13:00 pedagog 0,5h

13:00- 14:00 godz. dost.

 

 

 

8:00-14:00-ped. spec.

 

 

 

 

 

 

8:00-11:00 pedagog 3h

 

 

 

 

 

 

8:00-12:00 ped.spec 4h

 

 

 

 

 

 

4h pedagog 4 h pedagog 6h pedagog specjalny pedagog 3h 4h pedagog specjalny

.

.

Drogi uczniu,

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Masz kłopot i chciałbyś z kimś porozmawiać.

Czujesz się samotny i że nikt Cię nie rozumie. 

Masz trudności w relacjach z rówieśnikami, z rodziną. 

Chciałbyś podzielić się swoim sukcesem, radością, troską, obawą.

Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Zapraszam także z każdą sprawą, która sprawia Ci trudność, a z którą nie potrafisz sobie poradzić.

Nie twierdzę, że natychmiast rozwiążę Twoje kłopoty, ale obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby znaleźć dobre rozwiązanie.

Drogi rodzicu,

 zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.

Twoje dziecko ma trudności w nauce i/lub w relacjach z innymi

Twoje dziecko zmieniło się i to Cię martwi

Niepokoją Cię relacje ze swoim dzieckiem

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

Potrzebujesz pomocy i nie wiesz gdzie ją uzyskać.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

CZYNNOŚCI PEDAGOGA SZKOLNEGO:

(zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. z 2017 r., poz. 1643).

 

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych l

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

  

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 

POMOC BEZPŁATNA:

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Broniewskiego 5, Nowy Sącz tel. 443-86-22 psycholodzy pedagodzy, logopedzi, psychoterapeuci, socjoterapeuci, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, neurologopedzi – dzieci/młodzież z terenu miasta Nowego Sącza

 • badania diagnostyczne, terapia indywidualna i grupowa, orzecznictwo, opiniowanie
 • wniosek rodzica + opinia ze szkoły

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Waryńskiego 1, Nowy Sącz – psycholodzy, logopedzi, pedagodzy – dzieci/młodzież z terenu powiatu

 • badania diagnostyczne, terapia indywidualna i grupowa, orzecznictwo, opiniowanie
 • wniosek rodzica + opinia ze szkoły

 

Ośrodek  Interwencji Kryzysowej,  Nowy Sącz

 • psycholog, socjoterapeuta, specjalista ds. profilaktyki, prawnik, socjolodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni
  33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10a /całodobowo /
  tel. 18 449 07 30; e-mail: sekretariat@soik.pl
  tel.: 18 449 04 95 /CAŁODOBOWY/ e-mail: pomoc@soik.pl
  ODDZIAŁ: 33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 28 /pn. – sob. w godz. 700 1600/
  tel. 18 449 04 94; e-mail: wsparcie@soik.pl

 

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień  MONAR ul. Śniadeckich 10a, Nowy Sącz tel. 443-74-44

 • specjaliści ds. uzależnień
 • profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym  od środków  psychoaktywnych

 

Małopolski Ośrodek terapii Uzależnień  od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Waryńskiego 1,
Nowy Sącz tel. 440-71-31

 • psycholodzy , psychiatra terapeuci uzależnień
 • profilaktyka i terapia uzależnień ( alkohol indywidualna i grupowa – AA, DDA)

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej ul. Narutowicza  2, Nowy Sącz tel. 442-22-11

 • odział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci
 • poradnia logopedyczna
 • poradnia psychologiczna dla dzieci
 • poradnia psychologiczna dla dorosłych

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej NZOZ Alfa Krynica-Zdrój (filia w Klęczanach 182), tel. 516 704 800

 • diagnostyka
 • porady
 • opieka psychoterapeutyczna

Fundacja Iwo Doradztwo Obywatelskie Nawojowska 17a, tel. 513 074 413

 • pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem

 

Fundacja Collegium Progressus ul. Ogrodowa 39, tel.794 150 774

 • specjalistyczny ośrodek pomocy kobietom doświadczającym przemocy – pomoc prawna, psychologiczna

 

POMOC PŁATNA:

 

Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Ostoja” – ul. Pijarska 17a/1, tel. 733 731 578

 • konsultacje i terapie indywidualne
 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
 • realizacja programów profilaktycznych

 

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej WSB. Ul. Zielona 27, 539 524 889

 • konsultacje i terapie indywidualne
 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
 • realizacja programów profilaktycznych

 

Barska Clinic – ul. Barska 65 /4 al. Piłsudskiego 104b, tel. 540-46-04

 • psychiatra dziecięcy – Natalia Śmierciak, Małgorzata Czajkowska

 

Serdeczne Centrum Psychoterapii  ul. Jana Długosza 42/2, tel. 786 804 400

 • psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, logopeda, psychoterapeuta uzależnień, psychiatra dla dorosłych, psychiatra dla dzieci i młodzieży

 

Synergia – Centrum Psychologiczno-Seksuologiczne i Psychoterapii – ul. A. Grottgera 3, tel.787-949-886

 • psychoterapeuta, seksuolog

 

                                    

 

 

10_porad_dla_rodzicow_internet

10krokow_by_sta_si_lepszym_rodzciem

Apel_Twojego_Dziecka

BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKOW- poradnik dla rodziców

Chron-dziecko-w-sieci

Dla_rodziców nastolatków_ulotka-twoje_dziecko_bezpieczne_w_sieci

drogi uczniu

Nastoletnia-depresja-poradnik-dla-rodzicow

Niebieska-linia-ulotka

O lekach marihuanie dopalaczach bez_histerii

Ochrona wizerunku dziecka w internecie

Telefon zufania dla rodziców

Ulotka_przemoc_w_rodzinie

Ulotka_Rodzice_wwwAutorytetorg1