Zapisy do świetlicy szkolnej  na rok szk. 2023/24 – ważny komunikat dla rodziców

Kryteria zapisu na świetlicę:

– na świetlicę przyjmowane są uczniowie kl. I- III ( w wyjątkowych przypadkach uczniowie kl. IV)

– obydwoje rodzice pracują

Bardzo proszę, aby rodzice, którzy korzystają z urlopu rodzicielskiego nie składali kart zapisu na świetlicę.

Jeżeli dziecko będzie uczęszczało na świetlicę poranną i popołudniową wypełniamy oddzielne karty

Proszę nie zapisywać na świetlicę dzieci, które przywozicie Państwo do szkoły o godz. 7.40 i dziecko zaczyna lekcje o godz. 8.05 – dziecko w tym czasie pozostaje pod opieką nauczyciela dyżurującego.

Kartę zapisu proszę wypełnić zgodnie z faktycznymi potrzebami 

i w korelacji z podziałem godzin.

 

Te działania podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo dzieci na świetlicy – grupa nie może przekraczać 25 osób.

Karty zapisu na świetlicę proszę złożyć do dn.05.09.2023 do godz. 16.00– po tym terminie karty nie będą przyjmowane.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych na świetlicę 08.09. 2023 o godz. 15.00

Karty należy składać do wychowawcy świetlicy – p. P. Siedlarz  od 04.09.2023.

Świetlica będzie czynna od 7.00 – 16.00

 

KARTA-ZGLOSZENIA-UCZNIA-NA-SWIETLICE