W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole odbywają się wybory ,,Ucznia miesiąca”. Jeden raz w ciągu miesiąca wychowawcy klasy wyłaniają jednego ucznia w miesiącu. Osoba musi się wyróżniać :nauką, kulturą osobistą, koleżeńską postawą, sportem, aktywnością społeczną. Samorząd Uczniowski wyłania jednego z wszystkich kandydatów. Uczeń otrzymuje gratulacje od Dyrektora szkoły na apelu oraz dyplom.

ROK SZKOLNY 2023/2024

UCZEŃ MIESIĄCA

Wrzesień :

Hania Król klasa III
…….
Paweł Najduch klasa VIa
.

Październik:

Mikołaj Skalniak klasa Ia

Michał Lupa klasa VIb

Listopad: 

Hubert Nowak klasa III
Anna Poręba klasa VIII
.

Grudzień :

Jan Korona klasa II
Emilia Cygan klasa VIII 
.
Styczeń:
.
Pola Smoleń klasa Ib
Emilia Doszna klasa VIb
.

Luty:

Zosia Bieda klasa II
Arkadiusz Gorski klasa VIIb

.

Marzec:
Oskar Kiełbasa klasa III
Filip Bodziony klasa VIIb
.

Kwiecień:

Maria Kowal kl.III
Mikołaj Kościółek kl VIIa
.

Maj:

Jakub Znamirowski klasa III
Marta Kiełbasa klasa VIII
.
Czerwiec: 
Artur Gwiżdż klasa Ia
Wojtek Jarzębak klasa VIII
.
.

 

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Magdalena Sadkiewicz, Natalia Dorula-Janus

Postanowienia ogólne

 

Samorząd uczniowski obejmuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, którzy w swoim gronie wybierają przedstawicieli. Wszelkie zadania grupy społeczności uczniowskiej podejmowane są dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany z uwzględnieniem zagadnień zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.

 

Cele i założenia Samorządu Uczniowskiego                                               

 

  1. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów:

– reprezentowanie ogółu uczniów                                                                                     

– opracowywanie planu pracy SU

– stałe prowadzenie gazetki SU

– spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach

– zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia

– systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy

– uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami

 

 

  1. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich- akcje charytatywne:                                 

– udział w akcjach charytatywnych

– włączenie się do akcji „Świąteczne Kartki Dobroczynne”- Sursum Corda

 

 

  1. Dbanie o ład i porządek na terenie szkoły:  

– udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół: „Zbieraj baterie i telefony”

– dbałość o porządek na terenie szkoły

 

 

  1. Organizowanie działalności rozrywkowej:

– organizacja działalności kulturalnej, oświatowej,

sportowej oraz rozrywkowej

– andrzejkowe spotkania klasowe i wróżby andrzejkowe

 

 

  1. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

– kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły i regionu

– Dzień Edukacji Narodowej- przygotowanie życzeń dla nauczycieli

– ślubowanie klasy pierwszej- wystawienie pocztu sztandarowego

– Narodowe Święto Niepodległości- wystawienie pocztu sztandarowego

– kartki z życzeniami dla nauczycieli z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

 

  1. Działania na rzecz społeczności uczniowskiej:

– kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich

– rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów, wzajemnego

wspierania się oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę

– zwiększanie satysfakcji uczniów z wykonywanej pracy

– wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”

– wznowienie wyborów „Ucznia miesiąca”

– zorganizowanie akcji: „White Friday”- w każdy trzeci piątek miesiąca, uczniowie nie mają zadawanych zadań domowych

– skupienie uwagi na inspirowaniu młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia

– kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań

 

Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego

– czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego

– pośredniczenie między uczniami, a nauczycielami

– doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich