W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole odbywają się wybory ,,Ucznia miesiąca”. Jeden raz w ciągu miesiąca wychowawcy klasy wyłaniają jednego ucznia w miesiącu. Osoba musi się wyróżniać :nauką, kulturą osobistą, koleżeńską postawą, sportem, aktywnością społeczną. Samorząd Uczniowski wyłania jednego z wszystkich kandydatów. Uczeń otrzymuje gratulacje od Dyrektora szkoły na apelu oraz dyplom.

ROK SZKOLNY 2022/2023

UCZEŃ MIESIĄCA

Wrzesień :

Jan Korona kl. I

Szymon Kliś kl. VIb

Październik:

Pasionek Wiktoria kl. I

Wojciech Jarzębiak kl. VII

Listopad:

Grzegorz Jackowski kl. III

Nikodem Kiełbasa kl. Vb

Grudzień:

Inga Uroda kl. III

Julia Król kl. VIII

Styczeń:

Zuzanna Cadilek kl. II

 Jakub Uroda kl. VIb

Luty:

Filip Poręba kl. III

Martyna Michalik kl. VIII

Marzec:

Adam Gwiżdż kl. III

Filip Bodziony kl. VIb

Kwiecień:

Franciszek Borkowski kl. II

Franciszek Froehlich kl. VIII

Maj:

Jakub Cichy kl. III

Amelia Aguirre Ferenc kl. Va

Czerwiec:

Dominik Bogusz kl. I

Emilia Cygan kl. VII

UCZEŃ ROKU

Jan Korona kl. I

Julia Król kl. VIII

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY: Czarek Migacz

ZASTEPCA: Emilia Sokańska

SEKRETARZ: Zuzanna Borek

CZŁONEK ZARZĄDU:

Patryk Waligóra

P

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Magdalena Sadkiewicz, Natalia Dorula-Janus

Postanowienia ogólne

 

Samorząd uczniowski obejmuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, którzy w swoim gronie wybierają przedstawicieli. Wszelkie zadania grupy społeczności uczniowskiej podejmowane są dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany z uwzględnieniem zagadnień zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.

 

Cele i założenia Samorządu Uczniowskiego                                               

 

  1. Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów:

– reprezentowanie ogółu uczniów                                                                                     

– opracowywanie planu pracy SU

– stałe prowadzenie gazetki SU

– spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach

– zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia

– systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy

– uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami

 

 

  1. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich- akcje charytatywne:                                 

– udział w akcjach charytatywnych

– włączenie się do akcji „Świąteczne Kartki Dobroczynne”- Sursum Corda

 

 

  1. Dbanie o ład i porządek na terenie szkoły:  

– udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół: „Zbieraj baterie i telefony”

– dbałość o porządek na terenie szkoły

 

 

  1. Organizowanie działalności rozrywkowej:

– organizacja działalności kulturalnej, oświatowej,

sportowej oraz rozrywkowej

– andrzejkowe spotkania klasowe i wróżby andrzejkowe

 

 

  1. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:

– kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły i regionu

– Dzień Edukacji Narodowej- przygotowanie życzeń dla nauczycieli

– ślubowanie klasy pierwszej- wystawienie pocztu sztandarowego

– Narodowe Święto Niepodległości- wystawienie pocztu sztandarowego

– kartki z życzeniami dla nauczycieli z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

 

  1. Działania na rzecz społeczności uczniowskiej:

– kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich

– rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów, wzajemnego

wspierania się oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę

– zwiększanie satysfakcji uczniów z wykonywanej pracy

– wznowienie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”

– wznowienie wyborów „Ucznia miesiąca”

– zorganizowanie akcji: „White Friday”- w każdy trzeci piątek miesiąca, uczniowie nie mają zadawanych zadań domowych

– skupienie uwagi na inspirowaniu młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia

– kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań

 

Zadania opiekunów Samorządu Uczniowskiego

– czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego

– pośredniczenie między uczniami, a nauczycielami

– doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich

 

Sprawozdanie Samorządu Uczniowskiego – I semestr