Poniżej znajdują się ulotki informacyjne zawierające dodatkowe (poszerzone) wiadomości o zorganizowaniu pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

 W przygotowanych ulotkach znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Przedmiotowe materiały przygotowane zostały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej. 

Ulotka informacyjna_UA

Ulotka informacyjna_RU

Ulotka informacyjna_EN

Ulotka informacyjna_PL