11-stego Listopada uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Sądeckich obchodach Święta Niepodległości. Uczniowie w osobach: Martyna Michalik, Jakub Górski i Julia Król stworzyli Poczet Sztandarowy i po mszy w Kościele św. Kazimierza przeszli pod Dąb Wolności na Plantach, a następnie udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego.