W miesiącu październiku w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole został ogłoszony konkurs plastyczny dla wszystkich klas na plakat na temat bezpieczeństwa w Internecie i na hasło reklamujące kulturę i szacunek w sieci. Rodzicom został przesłany link do materiałów edukacyjnych związanych z tą tematyką. W ramach podsumowania 19 października gościliśmy panią Barbarę Przychodzką -Serafin – przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, która to w klasach starszych IV-VIII przeprowadziła prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w sieci oraz konsekwencji nieprawidłowego z niej korzystania. Natomiast w klasach młodszych został uczniom zaprezentowany film „Owce w sieci”. Wychowawcy omawiali z dziećmi zagadnienia w nim zawarte.

Wyniki konkursu:
I miejsce kl.VII
II miejsce kl.Vb
III miejsce IVa