Samorząd Uczniowski był zaproszony do ZSP nr 6 na spotkanie ,,Akademii Samorządności” –  Stowarzyszenie Samorządów Uczniowskich działających w szkołach podstawowych  na terenie nowego miasta. W ramach pierwszych działań stowarzyszenie planuje wspólna zbiórkę artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci na Ukrainie.