Czy można odkurzyć dywan bez odkurzacza? Jak działa wentylator i gdzie znajduje zastosowanie? Poznawanie techniki poprzez rozwiązywanie problemów oraz uczenie dzieci radzenia sobie bez niej to pomysł władz miasta i fundacji Newag na innowacyjny program edukacyjny, który został wprowadzony w naszej szkole.
 Zgodnie z założeniami projekt ma nie pokazywać dzieciom urządzeń takimi jakimi są, wyłącznie od strony ich użytkownika, ale pomóc dochodzić do ich odkrywania na zasadzie rozwiązywania problemów.
Pierwsze zajęcia poprowadził pomysłodawca i tworca innowacji Pan dr Jan Amos Jelinek z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.  Uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje wiatrak i sami go zbudowali. Wszyscy doskonale się bawili.