Czas  na zasłużony  odpoczynek!

Po wielu latach  pracy Pani Danusia Hasior   przechodzi  na zasłużoną emeryturę.

Trudno nam będzie sobie wyobrazić  naszą szkołę bez powitalnego  uśmiechu i  pogody ducha  Pani Danusi. Będzie nam brakowało  Jej   życzliwości,   dobrych rad  i  wsparcia. Dziękujemy za wieloletnią współpracę, rzetelne i solidne wykonywanie wszystkich powierzonych obowiązków.

Życzymy Pani Danusi, aby w dobrym zdrowiu korzystała z możliwości wolnego czasu, spełniała swoje marzenia,  miała siły  i entuzjazm do pracy w ukochanym ogrodzie.

Wszystkiego dobrego na tym nowym etapie życia  !