25 stycznia odbyła się w naszej szkole wyjątkowa uroczystość – Święto Babci i Dziadka . Dzieci klas I-III  przedstawiły wzruszające programy artystyczne. Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy, nagradzając najmłodszych gromkimi brawami. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa. Na koniec  dzieci zaśpiewały gromkie ,,Sto lat”, a następnie obdarowały Babcie i Dziadków przygotowanymi upominkami.  Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu oraz bliższego poznania się wzajemnie. To spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.