28 października 2022 r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” odbyło się spotkanie uczniów klas I-III i IV- VIII  z policjantem oraz Arturem Czerneckim, radnym i przewodniczącym Zarządu Osiedla Falkowa oraz reprezentującym Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi.

Uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Pan Artur Czernecki wraz z Panem Policjantem obdarzyli uczniów odblaskami oraz słodyczami.

Serdecznie dziękujemy