Zajęcia logopedyczne mają na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Uczniowie na zajęciach pracują w grupach 4 osobowych. Przez zabawę i różnego rodzaju ćwiczenia dzieci przezwyciężają swoje słabości i  pracują nad poprawną artykulacją zaburzonych głosek.