Zajęcia artystyczne

Program  zajęć artystycznych przeznaczony  jest  dla  uczniów  szkoły podstawowej klas V. Są to zajęcia dodatkowe, prowadzone w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Celem tych zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień twórczych uczniów. Uczniowie dzięki tym zajęciom  mogą wykształcać w sobie talenty artystyczne oraz poszerzać swoje horyzonty. Zajęcia twórcze poprzez swoją różnorodność poprawiają sprawność manualną, wpływają także pozytywnie  na jakość wychowania poprzez kształtowanie osobowości młodego człowieka i postawy otwarcia na świat.

Uczniowie tworząc rozwijają swoją pomysłowość, stają się samodzielni, nabywają umiejętności radzenia sobie, dobierania odpowiednich materiałów potrzebnych do realizacji danej pracy. 

Na zajęciach uczniowie wykonują prace posługując się różnymi technikami plastycznymi. Tworzą przestrzenne ozdoby i dekoracje dostosowane do danych pór roku np. ludziki z kasztanów, bukiety z liści, sowy, jeżyki, grzyby z papieru, jeżyki z gruszek, stroiki świąteczne, bombki techniką decoupage, kwiaty wiosenne z krepiny i wiele wiele innych.

Ponadto uczniowie wykazują chęci i działania  kulinarne np. wykonują kanapeczki dekoracyjne,  koreczki owocowe, poznają technikę składania serwetek dekoracyjnych oraz elementy carvingu ( dekoracje wykonywane z różnych warzyw.) i wiele innych.

Opiekun: mgr Monika Krzyżak