Klasa VIb brała udział w warsztatach rozwijających kompetencję społeczne i emocjonalne ,,Sposoby radzenia sobie ze złością i agresją’’. Klasa zobaczyła zyski i straty wynikające z różnych sposobów radzenia sobie ze złością. Bardzo ważne dla nich było, że świadomość kontrolowania złości nie oznacza jej tłumienie. Emocje trzeba pokazać w kontrolowany przez nas sposób.