Od września wychowawcy klas 1-8 realizują z klasami projekt „Uniwerytet dzieci w klasie”. Poniżej jedna z lekcji wychowawczych klasy 4a. Uczniowie uświadomili sobie, że bez względu na osobowość i temperament każdy pełni ważną funkcję w zespole klasowym. Dlatego tak ważne jest wzajemne wsparcie i pomoc koleżeńska.