Szkoła Podstawowa nr 11 bierze udział w programie #LaboratoriaPrzyszłości,  inicjatywie edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości w roku 2021 szkoła otrzymała 60% przyznanych środków które zostały wykorzystane na zakup sprzętu podstawowego oraz klocków Lego. Sprzęt ten będzie wykorzystywany na zajęciach technicznych. Do archiwizacji, uwieczniania imprez oraz wydarzeń szkolnych. Zakupione klocki LEGO będą wykorzystywane podczas zajęć informatycznych. Wykorzystując je uczniowie  rozwiną zbiór kluczowych umiejętności, które będą wykorzystywać podczas dalszej nauki, w tym umiejętność pracy zespołowej, efektywnej współpracy, rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego, generowania pomysłów i skutecznej komunikacji.