Uczniowie klasy 7 wykonali i zaprezentowali plakaty przedstawiające ostatnio oglądany film w języku angielskim. Prace były twórcze i oryginalne. Młodzież nie tylko ćwiczyła umiejętność rozumienia ze słuchu, ale również projektowanie i prezentację w języku angielskim.