S P R A W A  U Ł A M K A , K T Ó R E M U  L I C Z B A  Z B I E G Ł A  Z  M I E J S C A  L I C Z N I K A

Koniec roku szkolnego i wysokie temperatury nie sprzyjają nauce. Jednak klasa IV dała się „wciągnąć”
w matematyczną grę i zabawę.

Uczniowie kl. 4 pomogli  odszukać liczbę, która uciekła z miejsca licznika. Korzystając ze wskazówek, rozwiązali kilka zadań, w celu  wyeliminowania 13. liczb  tak, aby została tylko ta właściwa.
Musieli przy tym wykazać się znajomością działań na ułamkach, sprytem i myśleniem logicznym. Uczniowie mocno się zaangażowali i udało im się znaleźć uciekinierkę. Zwycięzcami zostali: Wiktoria Z, Rafał K, Szymon K, Szymon M.

Na kolejnej lekcji uczniowie mieli łącząc odpowiednie kropki narysować smoka lub pająka. Laureatami zostali: Martyna S i Kacper A.

GRATULACJE!