Dnia 24 marca w naszej szkole dla klas 4-7 odbyła się akcja „Nowosądeckie drogi bez promili”.To akcja profilaktyczna promująca postawy społeczne sprzeciwiające się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – w tym dopalaczy – oraz instruktaż nt. bezpiecznego poruszania się. Młodzież miała okazje poznać i uczestniczyć w wielu atrakcjach: był symulator zdarzeń, alkogogle, wystawa motoryzacyjna i strefa pomiaru refleksu, gdzie można było zmierzyć swój czas reakcji i koordynacji.
Stanowiska edukacyjne:
1. szkolenie z profilaktyki – Prezentacja materiałów wideo, które prowadzący omówił z uczestnikami + „test pijaka”, tj. ćwiczenia w alkogoglach ukazujące wpływ alkoholu na organizm ludzki.
2. symulator jazdy lub dachowania: pozwalający zobaczyć jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa.
3. laboratorium badań psychotechnicznych (m.in. refleksomierz, miernik czasu reakcji): pozwalające zmierzyć czas reakcji i koordynacji psychoruchowej uczestników.
Uczniowie zdobyli niezwykle cenną wiedzę i samodzielnie mogli doświadczyć jak organizm reaguje w różnych sytuacjach