Informacja o typach zajęć  oferowanych w ramach projektu i rekrutacji uczniów do projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. Grant nr 3

_EFS_MTA Grant 3

Uczniowie zostaną zrekrutowani według następujących zasad:

  1. Wskazania nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego.
  2. Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  3. Zainteresowania oraz potrzeby uczniów.

 

Typy zajęć Rekrutacja
1. Zespół wyrównawcze –zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na lekcjach języka polskiego Wskazania nauczyciela i pedagoga.
2.Koło zainteresowań – zajęcia informatyczne Zainteresowania oraz potrzeby uczniów.

 

3.Koło zainteresowań – zajęcia informatyczno- matematyczne Zainteresowania oraz potrzeby uczniów.

Wskazania nauczyciela i wychowawcy

4.Zespół wyrównawcze –zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na lekcjach języka polskiego Wskazania nauczyciela i pedagoga.

Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

5.Koło zainteresowań – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w ramach zajęć koło literackiego Zainteresowania oraz potrzeby uczniów.

 

6.Zespół wyrównawczy – zajęcia z matematyki Wskazania nauczyciela i pedagoga.

.

 

 

7.Zespół wyrównawczy – zajęcia z matematyki Wskazania nauczyciela i pedagoga.

Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

8.Zespół wyrównawczy – zajęcia z języka angielskiego Wskazania nauczyciela i pedagoga.

Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

9. Koło zainteresowań – zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim i umiejętności uniwersalne realizowane poprzez odgrywanie ról w j. ang. Zainteresowania oraz potrzeby uczniów.

 

10.Zespół wyrównawczy – zajęcia z języka angielskiego Wskazania nauczyciela i pedagoga.

Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

11.Koło zainteresowań – zajęcia z języka angielskiego Zainteresowania oraz potrzeby uczniów.