3 grudnia w Nowosądeckiej Małej Galerii uroczyście podsumowano wydarzenia związane z obchodami Roku Bolesława Barbackiego. W tym dniu nastąpiło rozstrzygniecie konkursu „Charakteryzuj jak Barbacki” zorganizowanego przez Sądecką Bibliotekę Publiczną. Spośród sądeckich szkół podstawowych uczeń naszej szkoły z klasy Va Mikołaj Kościółek zdobył I miejsce.

GRATULUJEMY!