Jak myslisz…Czy w nauce gramatyki można przemycić dramę? Można, a nawet trzeba!!! Na dzisiejszej lekcji angielskiego klasa 6 odgrywała scenki, dzięki którym uczniowie ćwiczyli konstrukcje gramatyczne w tekście pisanym. Ćwiczyli również wymowę, ruch sceniczny co znacznie ułatwiło im zrozumienie tekstu.