Dnia 12 października 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządów Uczniowskich nowosądeckich szkół w ramach Akademii Samorządności. Spotkanie uświetniła Pani Prezydent Magdalena Majka, Pan Marszałek Leszek Zegzda, Pani Alicja Gałęziowska, inicjatorka Akademii Samorządności oraz przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 – Magdalena i Marcin Gródek.

Spotkanie służyło nabywaniu nowych umiejętności niezbędnych w pracy Samorządu Uczniowskiego oraz dzielenie się dobrymi praktykami. Bardzo ciekawą innowację przedstawiła Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 11 zrealizowaną pod nazwą „Szkolony Budżet Obywatelski”. Był to projekt, który otworzyłby pole do wspólnego działania rodzicom, uczniom i nauczycielom, realizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Ludomira Handzla. Inicjatorem projektu była Rada Rodziców. Projekt został z sukcesem zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Przedstawienie sposobu realizacji tego przedsięwzięcia było inspiracją, by samorządy podejmowały takie działanie, gdyż jest to doskonała forma rozwijania postaw obywatelskich i prospołecznych wśród uczniów. Na spotkaniu Pani Prezydent Magdalena Majka wręczyła nagrody za zwycięskie projekty uczniom Szkoły Podstawowej nr 11. Nie zabrakło też dyskusji na temat „Po co nam samorządność?”, którą prowadził Pan Marszałek Leszek Zegzda. Następnie młodzi samorządowcy uczestniczyli w warsztatach: „Start up” – Jak skutecznie działać?”, które przeprowadziła Pani Alicja Gałęziowska. Była to okazja do nabycia kompetencji miękkich niezbędnych do prowadzenia działalności samorządowej w szkole.