Bezpieczny Internet ,,Lapbook’’ Uczniowie klas VIb,VIIa,VIIb na zajęciach plastyki wykonywali lapbooka – książkę warstwową na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie w sposób twórczy stworzyli : otwarte okienka, ruchome elementy, rysunki, szablony oraz kolorowe obrazki. Celem było przede wszystkim zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni, rozpoznawanie zachowań niebezpiecznych w Internecie.