KONKURS PLASTYCZNY

Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci.

Konkurs polega na stworzeniu przez ucznia pracy plastycznej na podany temat.

Uczestnikiem Konkursu może być uczeń zerówki lub szkoły podstawowej.

Praca plastyczna ma zawierać : imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa.

Konkurs trwa od 16 marca do 31 marca 2022r.

Termin pracy upływa 31 marca 2022r.

Podpisanie oświadczenia rodzica o przekazaniu praw autorskich (załącznik nr 1)

Kryteria oceny pracy: samodzielność, oryginalność i pomysłowość pracy, estetyka wykonania.

Składanie pracy do Pani Natalii Dorula-Janus.