Dzisiaj na świetlicy
Omawialiśmy i prezentowaliśmy trzy typy zachowań.
Zachowanie asertywne- jest najlepszym zachowaniem  oznacza ono posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz wyrażenie swoich emocji nie naruszając praw i wartości  innych osób.
Kolokwialnie mówiąc jest to umiejętność mówienia ” NIE” tak aby nasza odmową nikogo nie urazić.
Należy wytłumaczyć, uzasadnić powód odmowy, podać inny sposób rozwiązania .

Zachowanie agresywne-
Jest to zachowanie, które rani uczucia drugiej osoby , ma na celu wyrządzenie krzywdy psychicznej lub fizycznej drugiej osobie.

Zachowanie uległe-
Także nie jest dobrym przejawem zachowania.
Jest to przeciwieństwo asertywności.
Czyli nieumiejętność odmawiania.
Nie potrafimy odmówić, ignorujemy własne potrzeby, udajemy, że jesteśmy zadoweni z podporządkowania się innym.
Niestety często aby nie narażać się na utratę  aprobaty grupy rówieśniczej nie potrafimy odmówić i wyrazić własnego zdania. Jesteśmy zdominowani przez osoby przywódcze.

Poniżej prezentujemy trzy typy zachowań w wykonaniu uczennic z klasy 2 Gabrysi Najduch i  Emilki Rutkowskiej.
Często należy uświadomić dzieciom, uczniom że umiejętność odmawiania nie jest zła, jeżeli np. ktoś namawia nas do złego zachowania.
Postawy asertywnej można się wyuczyć!!

W naszej szkole wśród rówieśników na pewno wszystkie te trzy typy zachowań występują.
Oby jak najmniej było zachowań uległych i agresywnych tego sobie życzmy !!!!