RANKING SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że nasza szkoła zajęła I miejsce w Rankingu Publicznych Szkół Podstawowych, natomiast III miejsce w rankingu wszystkich szkół podstawowych publicznych i prywatnych z terenu miasta Nowego Sącz.

W rankingu szkół podstawowych 2023 roku w Nowym Sączu, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, uwzględniono 19 szkół podstawowych, spełniających tym samym wymogi regulaminu.

Podczas tworzenia rankingu, uwzględnione zostały wyniki z egzaminów ósmoklasistów oraz osiągnięcia z olimpiad przedmiotowych.

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom osiągniętych wyników!

Więcej informacji pod linkiem:

https://waszaedukacja.pl/ranking/nowy-sacz/szkoly-podstawowe/2023