SZKOLNE KOŁO MEDIATORÓW

Mediatorzy

W szkole działa grupa mediatorów. Zadaniem ich jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów.

Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?      

 • przezywanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
 • obrażanie członków rodziny rówieśników,
 •  wyśmiewanie wyglądu, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach, filmowanie i rozpowszechnianie,
 • kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,
 • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach,
 • niszczenie mienia,
 • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,
 • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

Korzyści uczestnictwa w mediacji rówieśniczej:

Osoby uczestniczące w mediacji rówieśniczej zyskują szansę na:

 • polubowne rozwiązanie sporu w grupie rówieśniczej,
 • szybkie i skuteczne rozwiązanie konfliktu w szkole,
 • zakończenie mediacji porozumieniem satysfakcjonującym dla obu stron konfliktu,
 • utrzymanie wzajemnych relacji w szkole, domu ,
 • obniżenie poziomu negatywnych emocji,
 • opowiedzenie o swoich przeżyciach, wyrażenie własnych uczuć oraz nazwanie potrzeb,
 • zrozumienie potrzeb drugiej strony konfliktu w osobie rówieśników, nauczycieli, uczniów,
 • utrzymanie pozytywnego wizerunku własnej osoby,
 • szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin,
 • zyskanie świadomości dotyczącej sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i możliwości zmiany i poprawy jakości życia osobistego.