Robotyka

Większość zajęć oparta jest na  zestawie Lego Mindstorms NXT.

Zajęcia obejmują tematykę z zakresu:

  • Informatyki
  • Robotyki
  • Matematyki
  • Fizyki

Główne atuty to:

  • Nauka przez zabawę
  • Umiejętność współpracy
  • Rozwój wyobraźni przestrzennej
  • Rozwój logicznego i kreatywnego myślenia