Chór

Zajęcia chóru szkolnego odbywają się raz w tygodniu, a ich głównym celem jest
pobudzenie i usprawnienie naturalnego rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień muzycznych uczniów.

Uczestnicząc w zajęciach, dzieci:

 • Śpiewają solo i w kanonie.
 • Kształtują  głos i umiejętność  posługiwania się nim.
 • Kształtują  słuch muzyczny oraz rozwijają  wrażliwości intonacyjno-emisyjne.
 •  Wyrabiają umiejętność  artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształtują  umiejętność nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.
 • Rozwijają  uczucia  patriotyczne  poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru okolicznościowego.
 • Aktywnie i twórczo spędzają wolny czas.
 • Kształtują  umiejętność współżycia w zespole oraz odpowiedzialność za poziom i wyniki jego działalności.
 • Dzięki twórczej aktywności doświadczają przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego.
 • Mają okazję  przyczynić się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.
 • Biorą udział w organizowaniu występów szkolnych.
 • Biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Oto niektóre z nich: Konkurs Piosenki Patriotycznej, Konkurs „Młodzi i weseli”, „Tralalalaliada”, Konkurs Młodych Wokalistów w Starym Sączu, konkurs Piosenki Turystycznej.
 • Maja okazję zaprezentować się z chórem szkolnym podczas wielu uroczystości, min: Dnia Nauczyciela, obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz podczas jasełek szkolnych. Uczniowie wystąpili również 11 listopada w kościele pw. Św. Antoniego na Falkowej oraz podczas Dnia Seniora  w naszej szkole.

Opiekun: mgr Monika Pres